آتلیه هنری هما افتتاح شد

1

خانه حکیم ملاصدرای شیرازی - عکس : محسن تورع 

خانه حکیم ملاصدرای شیرازی

 

قم - خبرگزاری مهر: خانه ملاصدرای شیرازی از فلاسفه به نام ایرانی در کهک قم با کم توجهی روبرو شده است.


Mulla Sadra Shirazi (1572–1640) was an Iranian Islamic philosopher and theologian. His historical house, belongs to the 17th century is in the danger of distruction. Mehr News / April 28, 2012 / Mohsen Tavaro

 

خانه حکیم ملاصدرای شیرازی - عکس : محسن تورع

خانه حکیم ملاصدرای شیرازی - عکس : محسن تورع

خانه حکیم ملاصدرای شیرازی - عکس : محسن تورع

خانه حکیم ملاصدرای شیرازی - عکس : محسن تورع

خانه حکیم ملاصدرای شیرازی - عکس : محسن تورع

عکس/ محسن تورع

 

 

لینک منبع