آتلیه هنری هما افتتاح شد

1

 

گزارش تصویریبیشاپور در معرض نابودی

بیشاپور در معرض نابودی


شیراز - خبرگزاری مهر :

بیشاپور یکی از شهرهای باستانی ایران در نزدیکی شهرستان کازرون و در استان فارس است. عدم توجه مسئولین و رویش علفهای هرز در محدوده و دیواره های بیشاپور این آثار تاریخی را در معرض نابودی قرار داده است.


Bishapur is an ancient city situated south of Iran on the ancient road between Persis and Elam. Lack of authorities and consideration to Bishapur lead to weed growth within the walls and put this monuments in peril. Mehr News / April 17, 2012 / Mohsen Tavaro

عکس / محسن تورع

لینک منبع