آتلیه هنری هما شیراز - سال نو میلادی 2015 مبارک

 

گزارش تصویری فتوپارسی از نماهای زمستانی رشته کوه های زاگرس در استان فارس و مجتمع ورزش های زمستانی پولادکفزمستان در سرزمین پارس   Winter in Persia

 

زمستان در سرزمین پارس

 

Winter in Persia

 

The view of winter in Zagros mountains of Sepidan, located in north-west of Shiraz, Iran.

 

 

 

زمستان در سرزمین پارس  Winter in Persia

یک زوج سوار بر وسیله برف‌رو (اسنوموبیل) در مجموعه ورزش های زمستانی پولاد کف هستند. این مجموعه در جاده سپیدان به سمت آبشار مارگون، در شمال غرب شیراز واقع است. جمعه، 4 آذرماه 1390. عکس : امیر حسین ذوالفقاری / فتوپارسی

A couple enjoying snowmobile in "Poolad Kaf winter sport complex" in Sepidan, located north-west of Shiraz, Iran, on Friday, November ‎25, ‎2011. PhotoParsi / Amir Hussain Zolfaghari

 

 

زمستان در سرزمین پارس  Winter in Persia

آبراهی در کنار دریاچه مصنوعی "مجموعه تفریحی، ورشی پولاد کف". جمعه، 4 آذرماه 1390. عکس : امیر حسین ذوالفقاری / فتوپارسی

A waterway near artificial lake of "Poolad Kaf Recreational and Sport Complex". November ‎25, ‎2011. PhotoParsi / Amir Hussain Zolfaghari

 

 

زمستان در سرزمین پارس  Winter in Persia

پسر اسکی باز در حال تمرین در مجموعه ورزش های زمستانی پولاد کف است. این مجموعه در جاده سپیدان به سمت آبشار مارگون، در شمال غرب شیراز واقع است. جمعه، 4 آذرماه 1390. عکس : امیر حسین ذوالفقاری / فتوپارسی

A boy training ski in "Poolad Kaf winter sport complex" in Sepidan, located north-west of Shiraz, Iran, on Friday, November ‎25, ‎2011. PhotoParsi / Amir Hussain Zolfaghari

 

 

زمستان در سرزمین پارس  Winter in Persia

اسکی بازها در حال تمرین در مجموعه ورزش های زمستانی پولاد کف هستند. این مجموعه در جاده سپیدان به سمت آبشار مارگون، در شمال غرب شیراز واقع است. جمعه، 4 آذرماه 1390. عکس : امیر حسین ذوالفقاری / فتوپارسی

Snow skiers training in "Poolad Kaf winter sport complex" in Sepidan, located north-west of Shiraz, Iran, on Friday, November ‎25, ‎2011. PhotoParsi / Amir Hussain Zolfaghari

 

 

زمستان در سرزمین پارس  Winter in Persia

مرد اسکی باز در حال تمرین در مجموعه ورزش های زمستانی پولاد کف است. این مجموعه در جاده سپیدان به سمت آبشار مارگون، در شمال غرب شیراز واقع است. جمعه، 4 آذرماه 1390. عکس : امیر حسین ذوالفقاری / فتوپارسی

A man training ski in "Poolad Kaf winter sport complex" in Sepidan, located north-west of Shiraz, Iran, on Friday, November ‎25, ‎2011. PhotoParsi / Amir Hussain Zolfaghari

 

 

زمستان در سرزمین پارس  Winter in Persia

دو پسر سوار بر وسیله برف‌رو (اسنوموبیل) در مجموعه ورزش های زمستانی پولاد کف هستند. این مجموعه در جاده سپیدان به سمت آبشار مارگون، در شمال غرب شیراز واقع است. جمعه، 4 آذرماه 1390. عکس : محسن ذوالفقاری / فتوپارسی

Tow boys snowmobiling in "Poolad Kaf winter sport complex" in Sepidan, located north-west of Shiraz, Iran, on Friday, November ‎25, ‎2011. PhotoParsi / Mohsen Zolfaghari

 

 

زمستان در سرزمین پارس  Winter in Persia

دختر اسکی باز آماتور در حال تمرین با مربی خود در مجموعه ورزش های زمستانی پولاد کف است. این مجموعه در جاده سپیدان به سمت آبشار مارگون، در شمال غرب شیراز واقع است. جمعه، 4 آذرماه 1390. عکس : امیر حسین ذوالفقاری / فتوپارسی

An amateur girl is training ski with her coach in "Poolad Kaf winter sport complex" in Sepidan, located north-west of Shiraz, Iran, on Friday, November ‎25, ‎2011. PhotoParsi / Amir Hussain Zolfaghari

 

 

زمستان در سرزمین پارس  Winter in Persia

اسکی بازهای آماتور در حال تمرین در مجموعه ورزش های زمستانی پولاد کف هستند. این مجموعه در جاده سپیدان به سمت آبشار مارگون، در شمال غرب شیراز واقع است. جمعه، 4 آذرماه 1390. عکس : امیر حسین ذوالفقاری / فتوپارسی

Amateur snow skiers training in "Poolad Kaf winter sport complex" in Sepidan, located north-west of Shiraz, Iran, on Friday, November ‎25, ‎2011. PhotoParsi / Amir Hussain Zolfaghari

 

 

زمستان در سرزمین پارس  Winter in Persia

ورزشکار اسکای بورد در حال تمرین در مجموعه ورزش های زمستانی پولاد کف است. این مجموعه در جاده سپیدان به سمت آبشار مارگون، در شمال غرب شیراز واقع است. جمعه، 4 آذرماه 1390. عکس : امیر حسین ذوالفقاری / فتوپارسی

A man skiboarding in "Poolad Kaf winter sport complex" in Sepidan, located north-west of Shiraz, Iran, on Friday, November ‎25, ‎2011. PhotoParsi / Amir Hussain Zolfaghari

 

زمستان در سرزمین پارس  Winter in Persia

نمایی از دریاچه مصنوعی "مجموعه تفریحی، ورشی پولاد کف". این مجموعه در جاده سپیدان به سمت آبشار مارگون، در شمال غرب شیراز واقع است. جمعه، 4 آذرماه 1390. عکس : امیر حسین ذوالفقاری / فتوپارسی

The artificial lake of "Poolad Kaf Recreational and Sport Complex" in Sepidan, located north-west of Shiraz, Iran,November ‎25, ‎2011. PhotoParsi / Amir Hussain Zolfaghari

 

 

زمستان در سرزمین پارس  Winter in Persia

نمایی از طبیعت زمستانی کوه های زاگرس در استان فارس، پوشیده شده از برف های پاییزی. این عکس در جاده سپیدان به سمت آبشار مارگون، واقع در شمال غرب شیراز گرفته شده است. جمعه، 4 آذرماه 1390. عکس : امیر حسین ذوالفقاری / فتوپارسی

The winter nature of Zagros mountains covered with autumn snows. This mountain is in the road of Sepidan to Margoon waterfall, located north-west of Shiraz, Iran. Friday, November ‎25, ‎2011. PhotoParsi / Amir Hussain Zolfaghari

 

 

زمستان در سرزمین پارس  Winter in Persia

نمایی از جاده زیبای زمستانی سپیدان به سمت آبشار مارگون، واقع در شمال غرب شیراز.جمعه، 4 آذرماه 1390. عکس : محسن ذوالفقاری / فتوپارسی

A  winter view of the beautiful road of Sepidan to Margoon waterfall, located north-west of Shiraz, Iran. Friday, November ‎25, ‎2011. PhotoParsi / Mohsen Zolfaghari

 

زمستان در سرزمین پارس  Winter in Persia

نمایی از رشته کوه های زاگرس، پوشیده شده از برف های پاییزی. این عکس در جاده سپیدان به سمت آبشار مارگون، واقع در شمال غرب شیراز گرفته شده است. جمعه، 4 آذرماه 1390. عکس : امیر حسین ذوالفقاری / فتوپارسی

A general view of Zagros mountains covered with autumn snows. This mountain is in the road of Sepidan to Margoon waterfall, located north-west of Shiraz, Iran. Friday, November ‎25, ‎2011. PhotoParsi / Amir Hussain Zolfaghari

 

 

زمستان در سرزمین پارس  Winter in Persia

گیاه زنده ای در میان طبیعت زمستانی رشته کوه های زاگرس سربلند کرده است. جمعه، 4 آذرماه 1390. عکس : امیر حسین ذوالفقاری / فتوپارسی

A plant living in winter nature of Zagros mountains on Friday, November ‎25, ‎2011. PhotoParsi / Amir Hussain Zolfaghari

 

 

 

زمستان در سرزمین پارس  Winter in Persia

نمایی از طبیعت زمستانی کوه های زاگرس در استان فارس،. این عکس در جاده سپیدان به سمت آبشار مارگون، واقع در شمال غرب شیراز گرفته شده است. جمعه، 4 آذرماه 1390. عکس : امیر حسین ذوالفقاری / فتوپارسی

The winter nature of Zagros mountains. This mountain is in the road of Sepidan to Margoon waterfall, located north-west of Shiraz, Iran. Friday, November ‎25, ‎2011. PhotoParsi / Amir Hussain Zolfaghari

 

 

 

 

 

IMAGE
شب یلدا؛ بازارهای سنتی شمال کشور
فروش میوه و ماهی در بازارهای سنتی و شهری ساری، آمل و میانه در آستانه شب یلدا Yalda night is an Iranian festival celebrated on the...
IMAGE
عکس های زیبای پاییز
رنگ های زیبای طبیعت پائیزی در استانهای گیلان و قزوین Nice colors of Fall 2014 in Iran
IMAGE
To the Youth of West
To the Youth in Europe and North America Message of ayatollah Seyyed Ali Khamenei, Leader of The Islamic Republic of Iran   In the name of God, the Beneficent the Merciful   To the Youth...
IMAGE
اقامه نماز باران در شیراز
مردم شیراز ظهر امروز در جوار گلزار شهدای این شهر نماز استسقا و بارش باران خواندند People in Shiraz pray to ask Allah for...